Ritiro diploma

sabato 5 giugno 2021

通知
如下本科与研究生毕业的的中国留学生,在每周一,周三和周五,上午十一点到中午一点,找DE MANES教授 或者极光老师领取证明。(需要带上一张16欧税票和护照的原件。)
国际留学生的办公室 负责人Aurora Vivenzio周极光
 
COGNOME NOME A.A.      
LI XIAONING 2011/2012      
WU  MING CHE 2012/2013      
LIU YAQI 2013/2014      
LI AIMIN 2013/2014      
ZHOU  YING 2013/2014      
LI TING 2014/2015      
LIU LULU 2014/2015      
LOU MING 2014/2015      
SANG HAI 2014/2015      
XU LISHOU 2014/2015      
FU YUAN 2015/2016      
WU YIQI 2015/2016      
XU JIANFEI 2015/2016      
YAN YIFU 2015/2016      
AISU HIROTSUGU 2015/2016      
CHEN SHUO 2015/2016      
CHEN  YUXIN 2015/2016      
HU WANYIN 2015/2016      
HUANG XU 2015/2016      
JI MENG 2015/2016      
LI JIANWEI 2015/2016      
LI JIAZHI 2015/2016      
LIANG HAO 2015/2016      
XUE SHANGWU 2015/2016      
ZHANG YI 2015/2016      
ZHAO ZIMO 2015/2016      
DONG YUE 2015/2016      
LI QING 2015/2016      
SUN YANWEN 2015/2016      
ZHOU CONG 2011/2012      
ZHOU XIN 2011/2012      
ZHANG ZONGXUAN 2011/2012      
XIAO SHUNG 2011/2012      
WANG JING 2011/2012      
LI FANG YU 2011/2012      
FAN RUIJUN 2011/2012      
CHEN GUANG 2011/2012      
LI XIAONING 2011/2012